Informació per al partit davant Maccabi Playtika Tel Aviv

17/10/2023

Amb l'objectiu d'oferir les màximes garanties a tots els aficionats que vulguen assistir al partit que l'equip masculí disputarà demà davant Maccabi Playtika Tel Aviv, es reforçaran tots els dispositius de seguretat per al partit. Això provocarà canvis a tindre en compte en l'accés al recinte:

 

-Es multiplicarà la presència de personal de seguretat i policial en tots els accessos i zones pertinents.

-Tots els assistents seran sotmesos a controls més exhaustius de seguretat en els accessos al pavelló.

-Com a conseqüència, l'obertura de portes s'avançarà a les 19h de la vesprada.

 

En els controls de seguretat es tindrà en compte l'article 6 de la Llei 19/2007 d'11 de juliol contra la violència, el racisme la xenofòbia i la intolerància en l'esport, que ja habitualment en qualsevol partit detalla les condicions d'accés a un recinte:

 

1. (a). Estarà prohibit introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d'arma o objecte que puga produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables fumífers o corrosius.

(b). Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb missatges que inciten a la violència o en la virtut de la qual una persona o grup d'elles siga amenaçada, insultada o vexada per raó del seu origen racial o ètnic, la seua religió o conviccions, la seua discapacitat, edat, sexe, l'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.

(c). Incórrer en les conductes descrites com a violentes, racistes, xenòfobes o intolerants en els apartats anteriors

(d). Accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

(e). Accedir al recinte sense títol vàlid d'ingrés en el mateix

(f). Qualsevol altra conducta que, reglamentàriament, es determine, sempre que puga contribuir a fomentar conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants.

2. Les persones espectadors i assistents a les competicions i espectacles esportius, queden obligades a sotmetre's als controls pertinents per a la verificació de les condicions refereidas en l'apartat anterior i en particular:

(a). A ser gravats mitjançant circuits tancats de televisió en els limítrofs del recinte esportiu, en els seus accessos i a l'interior d'estos.

(b). Sotmetre's a registres personals dirigits a verificar les obligacions contingudes en els literals de l'apartat anterior.

3. Serà impedida l'entrada a tota persona que incórrega en qualsevol de les conductes assenyalades en l'apartat anterior, en tant no depose la seua actitud o estiga incursa en algun dels motius d'exclusió.


TAGS: